Кнез Павле - Музеј кнеза Павла

Музеј кнеза Павла

Генеза

1844. У време владе Кнеза Александра Карађорђевића, оснивање Музеума, настојањем Јован Стерије Поповића

1881. Раздвајање библиотеке и музеја

Дописница Кенета Кларка
упућена кнезу Павлу

1893. Пресељење музеја у зграду данашњег Филолошког фафкултета.

1901. Издвајање етнографске збирке у посебан музеј

1923-1930. Историјско-уметнички музеј у Кнеза Милоша 58 (данас бр. 66)

1923. Уметничко одељење министарства просвете (око 400 слика савремених српских и југословенских уметника)

Кнез Павле отвара
изложбу слика

1929. Оснивање Музеја савремене уметности, по идеји и после вишегодишњих припрема Кнеза Павла; био је смештен у Конаку Кнегиње Љубице

1933. Кнез Павле је именован за шефа свих музеја у Југославији

1935. Оснивање Музеја Кнеза Павла, у који је укључена Збирка Музеја савремене уметности и Историјско-уметничког музеја; Музеј Кнеза Павла смештен је у зграду Новог двора

1937. Покренут репрезентативни уметнички часопис, који је излазио месечно, Уметнички преглед

За време Другог светског рата музеј је сачуван.


Позивница за отварање изложбе
у Музеју кнеза ПавлаМилан Кашанин

Милан Кашанин

11. априла 1935. године, Милан Кашанин постао је директор новооснованог Музеја кнеза Павла који је настао спајањем Музеја савремене уметности и Историјско-уметничког музеја. Године 1937., покренуо је издавање часописа Уметнички преглед.

Последњи српски џентлмен, аристократски отмен како у животу - тако и у свему што је написао, велики проницитељ наше баштине и учитељ, свој живот и дело уградио је у темељ српске традицијске мисли.

Кликните овде да сазнате више о Милану Кашанину.Одабрана дела из Музеја кнеза Павла

(Репродукције које следе преузете су из Каталога који је Музеј кнеза Павла објавио у Београду 1939. године.)

Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.