Кнез Павле - Музеј кнеза Павла - Милан Кашанин - Милан Кашанин - одабране фотографије

Милан Кашанин

- Одабране фотографије -


Дан када је рођен
"Уметнички преглед" -
по повратку од управника
Државне штампарије
г. Милошевића, 6. VII 1937.,
и после разговора о
покретању уметничког часописа


Милан Кашанин испред Лувра


Милан Кашанин, директор
Музеја савремене уметности
у Конаку кнегиње Љубице


Посета Музеју кнеза Павла:
испред Музеја мађарски министар
просвете и др Лаза Марковић;
М. Кашанин у средини;
сасвим десно - чувар Музеја
у униформи


Посета Музеју кнеза Павла:
мађарски министар просвете
Хоман у пратњи М. Кашанина
у "Холандској соби"


Посета Музеју кнеза Павла:
мађарски министар просвете
разгледа "Руску собу"
у пратњи М. Кашанина


Посета Музеју кнеза Павла:
у средини чехословачки
министар спољних послова
Крофта, до њега наш министар
просвете Добривоје Стошовић и
шеф протокола Ика Новаковић,
сасвим десно М. Кашанин


Милан Кашанин


Милан Кашанин испред
манастира Каленић -
27. април 1958.


Милан Кашанин -
80 рођендан


Мапа сајта
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.