УДБА: Досије Милана Стојадиновића

УДБА: ДОСИЈЕ МИЛАНА СТОЈАДИНОВИЋА

Ексклузивно, из Архива УДБ-е објављујемо:

- извештаје југословенских обавештајаца из којих се види како је текло врбовање и како је остварена сарадња Милана Стојадиновића са Брозовом обавештајном службом;

- досије Милана Стојадиновића у коме се налазе извештаји Недићеве специјалне, немачке и Титове полиције.

Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.