Покровитељ


Филм


Књиге о 27. марту


Остале књиге...

Рехабилитација


Сахрана на Опленцу


Годишњица


Ауторска права и услови коришћења

Ауторска права и услови коришћења

Све материјале - текстове, фотографије, илустрације и архивску грађу - објављујемо уз изричиту дозволу њихових аутора/власника. Свако даље коришћење, копирање и дистрибуирање ових садржаја подлеже важећим прописима о заштити ауторских права.

Архивска грађа власништво је институција и појединаца којима је поверена на чување. Сви такви документи овде су представљени искључиво у едукативне и научно-истраживачке сврхе.

а) Архив кнеза Павла власништво је Библиотеке Универзитета Колумбија (http://www.columbia.edu), а правила објављивања и репродукције можете пронаћи овде.

б) Коришћење докумената који припадају Архиву Jugoslavije (http://www.arhivyu.gov.rs/) регулисано је правилима којима можете приступити на овој локацији.

в) Информације о правилима коришћења Архива кнегиње Југославије, као и докумената који припадају категорији Остало, можете добити уколико се обратите на e-mail adresu Уредника сајта: miodragjankovic@27mart.com.
Мапа сајта
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.