Pokrovitelj


Film


Knjige o 27. martu


Ostale knjige...

Rehabilitacija


Sahrana na Oplencu


Godišnjica


Saznajte više...


- "Istina o 27. martu" u Titelu (4. jul 2011.)

- Promocija knjige u vršačkoj Gradskoj biblioteci (18. mart 2010.)

- Princeza na FPN (Gostovanje princeze Jelisavete i autora knjige na Fakultetu političkih nauka u Beogradu)

Istina o 27. martu: Prikaz knjige (Kišobran, april 2008.)

Istorijski izvori - Štampani izvori - Istina o 27. martu - Princeza na FPN

ISTINA O 27. MARTU

Princeza na FPN

Kneginja Jelisaveta o puču 27. marta 1941

U okviru predmeta "Nelegalna redukcija političke moći" na smeru specijalističkih strukovnih studija "Terorizam i organizovani kriminal" Fakulteta političkih nauka, kojima rukovodi redovni profesor dr Dragan Simeunović, gostovali su NJ K V Kneginja Jelisaveta Karadjordjević, gospodin Miodrag Janković i gospodin Veljko Lalić, koautori knjige "Knez Pavle - istina o 27. martu". Uvaženi gosti su svojim izlaganjima o puču koji se dogodio 27. marta 1941. u Kraljevini Jugoslaviji bacili novo i važno svetlo na taj naoko dobro poznat, a u suštini veoma tendenciozno i sa više strana zamagljivan istorijski dogadjaj.

NJ K V Kneginja Jelisaveta Karadjordjević je više decenija svoga života posvetila marljivom i sistematičnom prikupljanju gradje kojom bi opovrgle sve neistine koje su u zvaničnim i naučnim krugovima izricane o njenom ocu Knezu Pavlu Karadjordjeviću i martovskom prevratu kojim je započeo krvavi konflikt na tlu Kraljevine Jugoslavije odnevši za četiri godine 1.600.000 života.

Nakon sakupljenih 12.000 dokumenata iz porodične arhive i iz arhiva raznih ministarstava najvažnijih zemalja sveta - sudionika u pomenutom dogadjaju, nastala je knjiga iz pera dvojice uvaženih političkih pisaca, Miodraga Jankovića i Veljka Lalića. Sem briljantne analize samog dogadjaja koja je predočena studentima specijalističkih strukovnih studija "Terorizam i organizovani kriminal", knjiga sadrži i veliki broj autentičnih dokumenata sa komentarima ili bez njih koji jasno omogućuju uvid čitaocu u niz detalja "dvadesetsedmomartovskog puča". Čitalac naime više ne mora da veruje ovom ili onom autoru ko je izveo puč jer ima pred sobom originalne materijale više ministarstava spoljnih poslova vodećih zemalja učesnica u Drugom svetskom rata iz kojih se jasno vidi da su to učnile njihove obaveštajne alužbe, a ne, kao što se tvrdilo i tvrdi u našim udžbenicima istorije, "srpski narod".

Gosti su na osnovu dokumenata pokazali da je Knez Pavle bio veliki patriota koji se očajnički borio za dobrobit svoga naroda nastojavši da ga spasi od uvlačenja u vihore Drugog svetskog rata, ali da to nije odgovaralo velikim silama kao što su bile Velika Britanija i SSSR čije su obaveštajne službe organizovale puč nakon čega je Knez Pavle prognan sa porodicom u Afriku.

Studenti su ovo uzbudljivo predavanje propratili sa velikim interesovanjem i burnim aplauzima, zahvalivši se time na pravi način nesvakidašnjim gostima, a posebno Kneginji Jelisaveti koja je očito ne samo svojom hrabrom borbom za istinu o svom ocu i za istinu o jednom delu istorije svih nas, već i svojim šarmom, lepotom i otmenošću pobrale simpatije svih prisutnih.

Rukovodilac studija prof. dr Dragan Simeunović je istakao veliki značaj ove knjige za donošenje objektivne naučne ocene o puču u Kraljevini Jugoslaviji, uvrstivši je u literaturu za predmete " Teorija i praksa prevrata" u okviru master studija "Političko nasilje i država", i "Nelegalna redukcija političke moći" u okviru specijalističkih strukovnih studija "Terorizam i organizovani kriminal".Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.