Pokrovitelj


Film


Knjige o 27. martu


Ostale knjige...

Rehabilitacija


Sahrana na Oplencu


Godišnjica


Dnevnik kneza Pavla (1935)

[ Povratak na spisak ]

Dnevnik kneza Pavla iz 1935. godine u kome su zabeleženi termini susreta sa minstrima i političarima, kao i komentari o pojedinim događajima ili temama.

Izvor: Arhiva kneza Pavla

Šifra: Mikrofilm, Rolna br. 5, fajlovi: 0046-0097

Vrsta: Dnevnik

Jezik: Engleski, Srpski, Francuski

Datum: 1935-01-01

Autor: Knez Pavle Karađorđević

Akteri: Petar Živković, Dragiša Cvetković, Meštrović, Stojadinović, Mehmed Spaho

Dokumenti:

Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.